Česká Skalice: Další české město bude kompletně bez hazardu

Na jednání lokálního městského zastupitelstva dne 29.6.2015 se zastupitelé rozhodli dát průchod místní převládající názorové většině, která hovoří jasně: „Hazard tu nechceme!“ Jelikož si to přála většina občanů, zastupitelé věc schválili, no a teď je zde tedy situace taková, že zde hazard skončil.

Hrací automat v casinu

Občané tvrdí, že jim bude bez hazardu lépe

Přání občanů České Skalice bylo ovšem jen jedno ze závaží (byť nepochybně největší), které při pomyslném hlasování převážilo váhy směrem ku regulaci. Byly tu totiž i další faktory, jenž měli minimálně stejně důležitý dopad. Tak předně, místním zastupitelům šlo údajně třeba i o lokální zajištění rozvoje města. Četnost heren v tomto městě (všem Čechům tak dobře známé spisovatelky Boženy Němcové) je tížila již prý celá léta. Dokonce použili v této věci i slovní spojení „patologický jev“, jako by to snad nebyla i obyčejná forma zábavy pro jiné normální lidi – nakonec, o šampaňském se také nemluví výhradně jen a jen v tom smyslu, že slouží jedině k tomu, aby se s ním někdo mohl opít…).

Od Nového roku bez hracích automatů

Tak či onak, nová lokální vyhláška zde hazard omezuje ve velkém stylu, zkrátka a dobře, naprosto kompletně a bez výjimek. Účinnost nabude platnosti k 1.1.2016, což samozřejmě znamená, že licence vydané místním plně legálním provozovatelům hazardu a výherních automatů tak skončí ku 31.12.2015. A dojde nakonec i na ostatní automaty, které kdysi povolilo Ministerstvo Financí ČR. Nyní se prostě bude čekat až jim licence doběhnou, popřípadě se dočkají řízení o odebrání licencí.

Starosta Martin Staněk je místními věcmi poměrně hodně nadšen: „Věřím, že ministerstvo bude v tomto vstřícné a pružné a v průběhu roku 2016 začne rušit udělené licence. Z našeho města pak kompletně zmizí herny. Odhadujeme, že město přijde o necelé dva miliony korun ročně na odvodech z hracích přístrojů. Chybějící prostředky v téměř 90milionovém rozpočtu města, jsou již v současné době nahrazovány z realizovaných úspor. Velmi se nám osvědčila spolupráce s Úřadem práce. Jeho příspěvek na pracovní pozice do značné míry pokrývá náklady na tyto zaměstnance. Podařilo se nám díky této spolupráci velmi zlepšit úklid celého města a to včetně turisty hojně navštěvovaných Ratibořic.“

Spolky a sportovní sdružení v České Skalici se bojí o peníze

A celkem oprávněně, jelikož zrovna z těchto peněz dnes bývají typicky financovány ve všech městech a vesnicích. A jen zde jsou náklady ve výši dvou milionů korun. Starosta ale všechny uklidnil, že i nadále zachová aktuální stav plného zafinancování: „Tuto částku i díky úsporám v rozpočtu zachováme ve stejné výši do příštích let. Radnice chce být nadále hlavním podporovatelem fungování neziskových organizací v našem městě.“

Leave a Reply