Co si myslí TOP 09 o hazardu v Jablonci nad Nisou?

Na online magazínu Naše Jablonecko se v těchto dnech objevil článek, jenž se snaží místní ponouknout k diskuzi na jedno velmi citlivé místní (a jak jinak než hazardní) téma. A hned v úvodu začíná článek pěkně zostra dotazem v duchu: „Považujeme sanaci chybějících finančních prostředků na spolkovou činnost výnosy z hazardu za zcela neodpovídající vyspělé kulturní civilizaci 21. století. Nicméně, kde vzít chybějící prostředky na podporu spolkové činnosti?“

Online výherní automat s progresivním jackpotem

A má samozřejmě pravdu, protože zavedením automatové a kasinové prohibice by se zde (stejně jako nám to již historie naznačila, totiž to, že jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešily ani jindy a jinde) absolutně nic nevyřešilo.

Jak jsme se již (a to samozřejmě nejen v naší zemi) bohužel přesvědčili, šedá zóna hazardu si vždycky najde nějakou tu cestičku (tu více a tu méně legální). A když je tu navíc i poptávka ze strany hazardu chtivých hráčů, pak je to přirozeně jen otázka času, nežli se jako ony příslovečné houby po dešti rozmnoží kasina a herny nelegální. A nesmíme zapomenout ani na to, že v momentě, kdy se vše přesune do takzvané šedé zóny, tak bude i po jakékoliv státní kontrole (a logicky i danění nebo regulaci podle posledních zákonů a vyhlášek). A samozřejmě, příjem do průměrné obecní/městské kasy se tím i rapidně sníží v řádu milionů až desítek milionů.

Článek poměrně logicky zdůrazňuje, že v třeba v takovém sousedním Liberci si rada města veškeré provozovatele hazardních radovánek vysloveně hýčká, našli zde s nimi společnou řeč a ti jí na oplátku plní kasu sedmdesáti miliony ročně.

Jak typické pro nás, lidi moderního věku – peníze do rozpočtu na příspěvkové organizace a dotace na sportovní kluby apod. se již hodí absolutně každému, ale překousnout kvůli tomu kasino na svém území a taktéž zde i legalizovat hazard, to je pro ně již morálně absolutně nepřijatelné… Mimochodem, malá odbočka, nepřipomíná vám to celé tak trochu situaci okolo zákazů kouření?

Hazard je dobrý sluha, ale špatný pán

A u Jablonce nad Nisou ještě chvíli zůstaneme. Je to již několik dní, co zde místní (údajně relativně klidné politické vody) rozčeřil jistý místní spor týkající se opět, jak jinak, regulace hazardu na jeho území. I tady bylo v praxi vidět jeden z pozitivních vlivů kasin a výherních automatů – totiž ten fakt, že během posledních tří let (a též i díky změnách v loterijním zákoně, k jakým došlo za minulého ministra financí M. Kalouska) zde byla podpora všech spolkových činností z většinové míry financována právě výnosy z hazardu (v úhrnu to zde dělalo i pro ten nejlepší rozpočet pořád nikoliv zanedbatelných šest milionů korun).

V Jablonci nad Nisou tedy došlo přesně k tomu, na co četní zastupitelé města na radnici upozorňovali. Od roku 2011 zde sice fungovala vyhláška povolující tady hazard, ale její platnost byla k 1.1. 2015 ukončena, takže nyní se zde již řeší, či spíše „hasí“ přesně totéž, co zde spousta radních před časem předpověděla na jednáních místního finančního výboru a zastupitelstva – ano, jde o rapidní pokles lokálních příjmů z hazardních provozoven.

Ve finanční řeči, od počátku roku dorazila výrazně nižší podpora pro veškeré místní kulturní a sportovní kroužky a organizace. No a když k tomu přidáme i menší podporu ze strany státu, je tu velký problém, který by legalizace hazardu snadno vyřešila. Již nyní si zde tedy musí někteří radní klást tuto zásadní otázku: „Jaké má naše město možnosti nahradit onen výpadek 25 milionů korun, kterých se letos díky platné vyhlášce městu nedostává?“

Kde získat peníze, když ne právě z hazardu?

Nabízí se několik řešení, která by sice dokázala finance přestěhovat z jednoho resortu do druhého, dá se ale předpokládat, že by se jakýkoliv podobný pokus setkal s okamžitou odezvou lidí, jichž se to týká a kteří by i svoji věc určitě okamžitě hájili těmi slovy, že již nyní je jejich provoz na hranici existenčního minima.

Takže, kde může realisticky Jablonec nad Nisou něco ušetřit a nesahat prozatím k hazardu? Určité cestičky by se zde dozajista našly, ale vždy jde o nesmírně nepopulární kroky – tak třeba, z pohledu příjmů by se musela zvýšit daň z nemovitostí. Nebo poplatky za svoz odpadu. Popřípadě by si radní vzali na paškál všechny majitele domácích mazlíčků a navýšili poplatky za ně (hlavně za psy). A jak by se zde dalo naopak ušetřit po stránce výdajové? Jako první se zde nabízí snížení výdajů na samotný provoz magistrátu (snížení mezd nebo dokonce i počtu úředníků). Šlo by ale taktéž určitě snížit i náklady na údržbu veřejných komunikací. Anebo prostě ještě více zaškrtit plošně a všechny dotace na jakékoliv místní příspěvkové i nepříspěvkové organizace, sdružení a spolky apod.

Ještě by jistě šlo, přenést část finanční zátěže na samotné provozovatele nebo majitele spolků, jeho členy (takže by kupříkladu ve všech zájmových kroužcích došlo k radikálnímu navýšení ročních/měsíčních členských poplatků). Též i na rodiče za místní zájmové kluby a sportovní družiny, šlo by zkrátit jejich četnost nebo hodiny provozu na rozumnější míru. Tohle ale určitě nebude v žádném případě věc, která by nadchla jakýkoliv místní sportovní klub – totiž být zrušen uprostřed sezóny za škrty v rozpočtu města…

Jak vidno, slavně se podílet na „drsném vykázání hazardu z města“, to jde řadě politiků a úředníků skvěle, ovšem již bez toho, aby nabídli i odpovídající (a především) reálné alternativy. Za současné konstelace je tedy řada lidí a místních radních pro, povolit v Jablonci hazard ve velmi regulované podobě a třeba jen v počtu jednoho až dvou kasin na celé město. Ty by podléhaly přísné kontrole jak ze strany měst, tak i samozřejmě ze strany státu. No a co je nejlepší, platily by kvanta poplatků, jenž se pak promění v ony lákavé dotace pro místní obce a město.

Pod tímto článkem se zde podepsali: Petr Pošmourný (předseda KV TOP 09 Libereckého kraje), Ing. Petr Roubíček (předseda MO TOP 09 Jablonec nad Nisou) a Ing. Radovan Ježek (člen výboru MO TOP 09 Jablonec nad Nisou).

Vše zatím vyšlo v místní rubrice „Došlo do redakce“ jako článek dodaný externím zdrojem a nikoliv napsaný místní redakcí. Aktuálně se tam podle všeho čeká na pozitivní či negativní odezvy na něj i celou místní hazardní a rozpočtovou politiku, i její budoucnost. O budoucnosti všech neziskových spolků a sdružení zde raději ani nemluvě…

Leave a Reply