Iniciativa Loterie bez hazardu posílá premiéru Sobotkovi otevřený dopis

Jak se sami můžeme přesvědčit, je zřejmé, že jeho autorka, paní Jarmila Novotná ze sdružení „Iniciativa Loterie bez hazardu“ má strach z rozšiřování nelegálních heren, patologických gamblerů, kvízomatů a dalších pro branži negativních faktorů.

Bar s výherními automaty

Dopis zde přetiskujeme v kompletním znění:

Vážný pane premiére,
obracím se na Vás jménem iniciativy LOTERIE BEZ HAZARDU, která reprezentuje více jak 60 000 občanů České republiky, kterým dává práci legální loterní průmysl, abychom Vás seznámili s průběhem námi organizované petiční akce a apelovali na Vás, abyste níže uvedené argumenty zohlednil do rozhodování Vlády ČR v souvislosti s projednáváním návrhu novely loterního zákona č. 202/1990 Sb. (sněmovní tisk č. 437).

Naše iniciativa LOTERIE BEZ HAZARDU spustila začátkem letošního roku celonárodní petiční akci, jejímž cílem bylo upozornit na závažné důsledky neuvážené a přehnané regulace loterního průmyslu. V tuto chvíli se pod tuto petici podepsalo přibližně 10 tisíc občanů České republiky, přičemž počet petentů se nadále zvyšuje. Petice je přílohou tohoto dopisu.

Jak je z textu petice zřejmé, tisíce občanů České republiky mají vážné obavy z toho, že by neúměrný, restriktivní a daňově likvidační legislativní zásah do tohoto legálního průmyslového odvětví znamenal eskalaci problémů s nelegálním hazardem, patologickým hráčstvím a velmi nízkým příjmem veřejných rozpočtů z tohoto segmentu legálního podnikání. Petenti zároveň apelují na to, že v oblasti loterního průmyslu je nezbytně nutné vyřešit především problematiku nelegálního hazardu (černé herny, kvízomaty, kiosky, nelegální hazard na internetu nebo chytrých telefonech) a kolizi současného loterního zákona s evropským právem.

Se znalostí předkládané novely loterního zákony, kterou bude Vaše vláda projednávat, však musím konstatovat, že tento legislativní návrh ani jedno z výše uvedených očekávání nenaplňuje a tedy neřeší nejpalčivější problémy, které jsou spojovány s provozováním heren, kasin a loterií jako takových.

Vážený pane premiére, rádi bychom Vás tedy požádali, abyste odmítl předkládanou novelu loterního zákona jako zcela nesystémový krok a trval na tom, aby kompetentní ministerstvo financí předložilo návrh zákona, který skutečně vyřeší problémy provozování loterií v České republice a především konečně udělá přítrž dramatickému rozmachu nelegálního hazardu u nás. Budu ráda, když naší žádostí vyhovíte. Zároveň si Vás dovoluji požádat o Vaši odpověď na tento dopis.

Jarmila Novotná, Iniciativa Loterie bez hazardu

Leave a Reply