Jablonec zůstane u přísné regulace hazardu

Městští zastupitelé Jablonce nad Nisou dospěli 18. června na jednání o nové vyhlášce města k několika zásadním věcem. Předně, s hazardem se zde prý bude i nadále bojovat, k tomu se prý ale zvolí mírnější forma než se zprvu plánovala.

Hrací automaty v casinové herně

Asi tou nejdůležitější lokální změnou v této věci je to, že hazardní hry zde sice bude možno i nadále provozovat, bude to ale muset být omezeno jen na podniky vlastnící městem přidělený statut „casino“. A ty jsou místní radnicí zde schváleny prozatím v objemu pouhá tři casina na celé město.

Před vyhláškou novou platila v Jablonci samozřejmě její starší verze z roku 2011, jenž kupříkladu zakazovala od 1. ledna 2015 na jabloneckém území provozovat videoloterijní terminály a hrací přístroje. Zařízení spadající do pravomocí města zde tedy již nejsou, avšak i přesto zde nadále budou fungovat herny a casina povolené Ministerstvem Financí. Aby se místní situace ještě trochu zkomplikovala, tak do toho všeho se objevilo i pár heren nelegálních, čehož si radnice samozřejmě všimla a neopomněla obratem promptně informovat orgány činné v trestním řízení, aby sjednaly nápravu.

Důvod, proč se město Jablonec rozhodlo (tedy vlastně přesněji řečeno, jeho zastupitelé a vedení) pro zpracování značně omezující vyhlášky o hazardu, je zřejmý. Ve městě zde byla naprostá absence podobné věci a navíc četné lokální s hazardem související věci (dosud nedořešený nový zákon o hazardu, financování lokálního sportu ze státního rozpočtu, …) by se stejně musely co nevidět vyřešit.

Primátor Beitl celou věc okomentoval těmito slovy: „Ukázalo se, že vhodnějším nástrojem než nulová tolerance je definovaná regulace. Vzhledem k tomu, že stále ještě nebyl přijat zákon, který by řešil hazard komplexně, a i s ohledem na fakt, že v sousedním Liberci nadále fungují desítky heren,“ sdělil městský primátor Beitl. A posléze své myšlenky ještě finálně uzavřel takto: „Součástí vyhlášky jsou zásady, které přesně stanoví podmínky pro fungování kasina v Jablonci. Zásadní je registrace hráčů, kamerový systém uvnitř i vně provozovny. Zásady dále mimo jiné upravují venkovní vzhled provozoven a otvírací dobu, zcela zakazují reklamní nosiče.“

Počet heren se snížil ze téměř padesátky na šestnáct

Jablonec nad Nisou má povoleno od Ministerstva financí ČR provozování loterií (a samozřejmě i jiných podobných her) celkem v patnácti místních hernách a jednom kasinu. V úhrnu se ve všech těchto hazardních provozovnách dle Ministerstva financí nalézá přesně sto a čtyři kusy technických herních zařízení (všechna bez výjimky korektně povolená). Ministerstvo ale u nich již vydalo rozhodnutí o zrušení jejich provozu na území města (ta sice stále ještě nenabyla právní moci, ale kam to vše nakonec zamíří, to jistě musí být zdejším milovníkům hracích automatů naprosto jasné…).

Leave a Reply