Jednání o výherních automatech v Ústí má další zpoždění

I když místní zástupci Koalice plánovali v radě města návrhy pro změny zákonů a předpisů projednat již v letošním květnu, věci zde nabraly menší zpoždění.

Výherní automaty v herně

Komentář Martina Hausenblase jenž návrh vyhlášek měl zajistit (jakožto náměstek primátora) hovoří jasně: „Stále nám chybí vyjádření antimonopolního úřadu, které je poslední součástí dokumentu. Jinak je dokument připraven a bude předložen v nejbližších dnech koaličnímu klubu a radě.“

Návrhy si zde nechal vypracovat ve dvojí formě. Jeden zvažuje možnost, ponechat v areálu parkovacího domu pod Mariánskou skálou jedinou obří centrální gigantickou hernu. A druhý zase přemýšlí o vymezení zón, kde by jakékoliv formy hazardu nesměly být provozovány a k tomu navíc ještě i hazard zde dále všelijak omezit (určitý konkrétní počet výherních automatů na město apod.).

Oba návrhy budou dodány radě města ve středu a poté bude hned jasno: „Následně se vyjádří městské obvody a ministerstvo vnitra. Po zapracování připomínek bude materiál předložen zastupitelstvu. Bohužel to je proces, který musí předcházet přijetí obecně závazné vyhlášky.“

Další lokální jednání zastupitelstva proběhne v Ústí nad Labem již 24. června, což je prý však ale příliš časně, takže se dá očekávat, že se vše dostane do jednání až po prázdninách v září.

Jistě není třeba zdůrazňovat, že lokální bojovníci proti hazardu tím ale vůbec nejsou nadšeni. Jako třeba takový Václav Pištora (aktivista iniciující referendum o zákazu hazardu ve městě). Ten k věci prohlásil zase toto: „Jsem znepokojen povolebním vývojem tématu hazard. Očekával jsem, že se vedení města vzhledem k zásadnosti tématu a silné vůli občanů pro změnu zasadí o dořešení této otázky mnohem rychleji.“

Leave a Reply