Králíky budou další město, odkud zmizí výherní automaty

Osoby patřící k názorové skupině tvrdící, že výherní automaty a hazard jsou zlo, jenž je třeba jakýmkoliv způsobem vymýtit z našich luh a hájů, mají další důvod k oslavě. Radní v dalším městě totiž dospěli k závěru, že vlastně asi pro ně bude nejlepší se bez hazardu obejít kompletně

Výherní automaty v casinové herně

I když byla bitva zoufalá a zástupci pro-hazardních skupin, sdružení a podnikatel dělali co v legálních mezích mohli, radní a celé zastupitelstvo ve městě Králíky si podrželi i nadále platnost vyhlášky navržené a schválené již v roce 2012 a že její letošní vstoupení v platnost je cele legitimní a nedojde tu k žádným předpokládaným změnám či zdržení. To pak konkrétně znamená, že během léta aktuálního postupně vymizí veškeré výherní automaty a herny.

Tato věc byla klíčovým bodem jednání na pondělním jednání místního zastupitelstva, kde se celou hodinu a půl diskutovalo o přínosech i negativech hazardu ve městě. Mezi účastníky bylo i několik místních podnikatel, ale uhájit své zájmy se jim nakonec nepodařilo. Jimi uváděné argumenty byly dobré a pravdivé – dá to celé prostor hernám nelegálním, že to vlastně omezuje soukromé podnikání anebo jak to vlastně celé negativně ovlivní rozpočet města pro následující roky. Názorový proud opačný zde měl samozřejmě také své zástupce, přičemž ti zase neopomněli zdůraznit negativní vliv hazardu na lokální rodiny a problematiku gamblerství.

Pro nás je ovšem zajímavé již jen shrnutí starostky Jany Ponocné: „Zastupitelstvo nedoporučilo radě, aby vypracovala novelu vyhlášky. Automaty by měly v dohledné době skončit.“

Leave a Reply