Ministerstvo vnitra se rozhodlo v rámci boje s nelegálními hernami zvýšit pravomoci městské policie

Na stole na Ministerstvu vnitra leží v těchto dnech jedna důležitá novela zákona o obecní policii. Konkrétně by jejím členům měla zajistit právo pro návštěvu heren, hospod a barů podezřelých z jakýchkoliv nelegálních činností. Těmi se rozumí například umožňovat mladistvým hrát na výherních automatech nebo jim prodávat k tomu navíc ještě i alkohol. Novela dále důsledně zmiňuje, že na to vše má mít městská policie nárok i po pracovní době a vstoupit bude moci absolutně do všech neveřejných prostor podniku. Kdyby snad majitele napadlo, začít se bránit, nebo se strážníky nějak snažil vyhodit, dokonce smí použít i síly.

Automatová herna

Nutnost novelizovat stávající zákon byla nevyhnutelná, jelikož doposud mohla městská policie vstupovat a kontrolovat jen veřejné prostory provozoven. A to ještě jen pouze v otevírací době, pročež se jistě není co divit, že si někdo z Ministerstva vnitra konečně uvědomil, jaká je reálná situace.

Co si o tom myslí Ministerstvo, politici a Policie?

Ale nechme zástupce Ministerstva promluvit samotné: „Často dochází k situacím, kdy jsou za neveřejné prohlašovány i prostory, ve kterých jinak dochází běžně k nabízení služeb zákazníkům. Mnohdy je též strážníkům odepřen vstup např. s odkazem, že v provozovně probíhá soukromá akce, avšak na takové akci byl podáván alkohol nezletilým.“

I když je zatím vše jen ve stádiu novely, jíž by se měla Sněmovna zabývat až po letních prázdninách, už nyní se objevují četné protichůdné názory a reakce. A to paradoxně často přímo od členů policie. Třeba bývalý policista a člen výboru pro bezpečnost Stanislav Huml se vyjádřil k problému poměrně negativisticky: „Aby chodili i mimo pracovní dobu a do prostor, které nejsou pro veřejnost, to už skoro hraničí s domovní prohlídkou.“

Naopak jednoznačně nadšený je novelou takový Bronislaw Schwarz (místopředseda výboru pro bezpečnost a člen ANO). Ten na toto téma zase pro změnu poznamenal: „Vstup do zmíněných provozoven i mimo pracovní dobu je minimum, co bych jim nadělil“.

Připomínáme, že podobná věc se u nás již jednou řešila a to v roce 2012, kdy návrh sice schválila Nečasova vláda, ale přes Sněmovnu se již nedostal. Jak členové koalice, tak i opozice tehdy nebyli nadšeni z vyhlídky, že se pravomoci městské policie tak rapidně zvýší.

Mimochodem, navýšení pravomocí, to není to jediné, co se v této novele objevuje, ale měla by se i zpřísnit pravidla pro příjem dalších členů městské policie.

Leave a Reply