Obvod Mariánské Hory z Ostravska zakáže hrací automaty

Ani milovníci hazardu na Ostravsku to v tyto dny nemají příliš snadné (popravdě to dnes mají stále těžší hráči již absolutně kdekoliv). Jejich výlety za hrou se ještě ztíží v jednom z konkrétních místních městských obvodů. Jmenovitě jde o Mariánské Hory a Hulváky, které dospěly k rozhodnutí, že na svém území zcela zakáží hazard.

Offline hrací automaty

O tomto návrhu, který plánovalo zařadit místní zastupitelstvo na radnici do vyhlášky, se již jednalo a rozhodlo. Mluví se v něm o „Regulaci výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterijních systémů na území Ostravy“, takže je jasné, že nic jiného z toho všeho v žádném případě nebude. Před uvedením do praxe tu ale zbývá ještě jeden důležitý a zásadní detail. Je nutno, aby vše místní ostravské zastupitelstvo schválilo. Návrh přišel původně na svět již v roce 2011, ovšem až do dnešní doby se jej stále (přes četná jednání zastupitelstva) schválit ještě nepodařilo.

Místostarosta Mariánských Hor Patrik Hujdus vidí věci zhruba takto: „V uplynulém volebním období zastupitelé v Mariánských Horách schválili jiný způsob omezení heren. Ten se nakonec v městské vyhlášce neobjevil, protože celá vyhláška neprošla schvalováním městských zastupitelů. Nyní věříme, že vyhlášku zastupitelé města schválí. Pokud se v ní náš zákaz projeví v námi schválené podobě, bude to pro rozpočet městského obvodu představovat roční úbytek finančních prostředků ve výši zhruba 8 milionů korun. Přesto jsme se ale rozhodli pro omezení hazardu v nejvyšší možné míře.“

Tisková mluvčí z magistrátu Ostravy naznačila, že by prý mělo dojít k dalšímu jednání na toto téma (podle předpokladů) až v letošním září: „V současné době mají městské obvody do konce června čas na vyjádření, jestli se chtějí připojit k úplnému zákazu hazardu na území obvod.“ A dále potvrdila, že během prázdnin se věc předloží radě, no a v září, když vše dobře půjde, i místním zastupitelům.

Leave a Reply