Restaurace s výherními automaty postihne úplný zákaz kouření

Začátek příštího roku bude znamenat pro mnoho osob podnikajících v pohostinství velký přerod. Zrovna tehdy totiž vstoupí v platnost novela zakazující kouření na tanečních zábavách, koncertech a restauracích. Zda pod to spadají i herny a bary zatím není jisté, ale pokud bude některý z vašich oblíbených automatových podniků mít na sobě cedulku „Restaurace“, pak si v něm po novém roce na 100 % nezapálíte. Ale to nebude jediné místo bez tabákového kouře, dojde i na kina, divadla, sportovní haly, školy, dopravní prostředky, krytá nástupiště a přístřešky na zastávkách.

Kuřačka v restauraci s výherními automaty

Tento návrh zákona zrovna schválila vláda a jeho součástí je třeba i to, že se nesmí prodávat alkohol a cigarety v samoobslužných automatech. A je tu i pár dalších snah po omezení spotřeby alkoholu a tabáku. „Štamgasti“ a kuřáci mezi automatovými hráči z toho nepochybně příliš nadšeni nebudou, na druhou stranu ale, odborníci na závislosti jsou jiného názoru. Prakticky všechny podobné osoby soudí, že podobný krok tu měl být již dávno. Ani tato zánovní norma ale není úplně bez chybiček prý – něco by údajně rozhodně sneslo upravit ještě více a specifičtěji.

Nebudou zakázány pouze cigarety

A další věci typu doutníky a dýmky, ale pochopitelně i moderní elektronické cigarety a taktéž i jakékoliv bylinné výrobky určené ke kouření.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) se rozhodl sdělit k tématu toto: „Zákon poměrně striktně omezuje dostupnost tabákových výrobků a alkoholu mladistvým. Například při internetovém prodeji těchto komodit vyžaduje jasný průkaz věku, tedy že ten kupující je starší 18 let.“

Vysloveně zvláštně pak v tomto návrhu zákona působí noticka požadující po podnicích, aby v jejich nápojových lístcích byl i minimálně jeden nealkoholický nápoj s cenou nižší, nežli je pivo. A jak se dalo očekávat, došlo taktéž i k zostření sankcí za případná porušení těchto zákonů. Kupříkladu když někdo v restauraci, baru, na diskotéce nebo na podobném zákonem vymezeném místě prodá alkohol nezletilým, bude mu podnik okamžitě minimálně na dva dny zavřen.

Ministr zdravotnictví posléze i doplnil, že vláda tento návrh podpořila jakoby jedním hlasem. Ovšem co se týče Parlamentu, tak zde již takový optimista není, jelikož se tu dají od poslanců očekávat možná až stovky doplňujících komentářů nebo přímo pozměňujících návrhů.

I doktoři a protidrogové organizace stojí za návrhem

Eva Králíková (poradna pro odvykání kouření 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice) řekla: „Je to jistě krok správným směrem, i když bych uvítala normu přísnější, avšak u tabáku bych uvítala samostatný zákon, jelikož je to právě on, kdo je příčinou šestiny úmrtí v zemi, tak by si to zákon zasloužilo.“ A navrhuje navázat jej na Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku. Když k tomu připočítáme ještě obvyklý zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách a zdanění cigaret či omezení míst jejich prodejů, je jasné, že příznivci tabáku nebudou mít po další roky v žádném případě na růžích ustláno.

Také Jindřich Vobořil (národní protidrogový koordinátor) je s návrhem v zásadě spokojen, nicméně určitý prostor ke zlepší tu prý určitě ještě je. Hlavně co se týče omezení zákazu v první řadě na restaurace a volá i po větším omezení míst (nebo zhoršení jejich dostupnosti), kde se tabákové a alkoholické produkty mohou prodávat. Kdybychom se měli bavit o aktuální státem schválené normě, tak ta výslovně uvádí jen to, že se tabákové a alkoholické produkty nesmí prodávat ve školských a zdravotnických zařízeních. To je prozatím vše, další místa již zůstávají.

Fond pro prevenci závislostí zatím nevznikne

Přesto, že se v prvotním návrhu nacházel i nápad týkající se vzniknutí fondu pro prevenci závislostí (do nějž by samozřejmě měla téct nemalá část z peněz vybraných za alkohol a cigarety), vláda nakonec dospěla k závěru, že jej nebude vytvářet, což opět potvrdil ministr: „Je mi líto, že fond není zatím na stole. Myslím si, že je možné to řešit i jinak, ale nedaří se to už deset let“. Ovšem dále o něm naznačil, že je fond stále prozatím ještě otevřená otázka a co nevidět se zase v budoucnu dostane jistě na přetřes.

Jaké jsou vlastně aktuální společenské náklady na užívání alkoholu, tabáku a drog?

Ministerstvo zdravotnictví v této věci uvedlo několik velmi konkrétních částek, o které se s vámi samozřejmě ihned podělíme. Údajně dosahují celospolečenské náklady na užívání alkoholu, tabáku a drog ku hranici 56,2 miliard korun ročně. A tato částka se ještě dále dělí na 6,7 miliardy, co jdou na vrub drogám, dále 16,4 miliardy z nich si nárokuje alkohol, no a do třetice tu máme 33,1 miliardy za tabák.

A máme tu od ministra zdravotnictví ve finále ještě jeden poslední komentář: „Pokud by se podařilo snížit spotřebu tabáku o pět procent, klesnou příjmy státního rozpočtu o 2,1 miliardy korun. Pro zdravotní a sociální resort by to ale znamenalo díky poklesu nemocnosti, invalidity a úmrtnosti na následky užívání legálních i nelegálních drog úsporu 5,5 miliardy korun ročně.“

Když se nad věcmi zamyslíme skutečně do důsledků, zase k až tak převratných inovacím nedošlo. Nakonec, zákaz nalévání alkoholu mladistvým a dětem je aktivní součástí zákona pocházejícího již z roku 2005, v němž se návrh aktuální pochopitelně převážně inspiroval. Starší norma trvala jen na zákazu kouření ve vlacích, veřejných budovách, na zastávkách a nádražích. Co se týče osob podnikajících v restaurační branži, tak ty si až doposud mohly (a ještě stále do konce roku můžou) vybírat, zda podpoří spíše klan kuřáků nebo nekuřáků. Podpora má však ale jeden zásadní háček, provozovatel pak totiž musí zajistit oddělené prostory pro obě skupinky návštěvníků.

Leave a Reply